top of page

Byggeledelse

En byggeleder skal kunne lave en sikker styring, således at tid og økonomi er understøttende for den rette kvalitet på projektet.

En byggeleder skal have teknisk forståelse, have overblik og forståelse for de forskellige processer samt ikke mindst have erfaring med og være opmærksom på de mulige konflikter, der kan opstå i dagligdagen. 

Under et anlægsprojekt kan der afholdes ugentligt fagtilsyn og byggemøder, men man kan også vælge blot at føre fagtilsyn med daterede notater samt fotos, eller en blanding. Det afhænger af den konkrete sag og anlæggets størrelse.

 

God kommunikation mellem de udførende, byggeledelsen og bygherren samt en løsningsorienteret byggeledelse, er altafgørende for et smidigt og vellykket anlægsprojekt. 

 

Det er vigtigt gennem hele anlægsperioden at kunne dokumentere det aftalte, både i skriftlig form og gennem fotos. Det vil kunne minimere eventuelle tvivl og senere tvister.  

Luccon A/S tilbyder:

  • Afholdelse af ugentlige byggemøder (eller efter behov afhængig af den enkelte opgave)

  • Økonomistyring/byggeregnskab

  • Fagtilsyn

  • Koordinering mellem de forskellige faggrupper på byggepladsen

  • Kvalitetssikring

  • Tidsstyring

  • Håndtering af kontrakter

  • Driftsvenlige anlæg

  • Arbejdsmiljøkoordinering (AMK-P og AMK-B)

Billede eksempler

bottom of page