top of page

Arbejdsmiljøkoordinering

Koordinering af anlægs- og byggeprojekter er en bygherre forpligtelse.

Det er bygherrens pligt at sikre at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette gælder både for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. 

Definitionen på bygherre er den fysiske eller juridiske person, der betaler for at et bygge- og anlægsarbejde projekteres og udføres.

Ansvaret for overholdelse af arbejdsmiljøloven kan ikke overdrages, men bygherren kan overdrage de opgaver, der følger af reglerne. Bygherren kan vælge at overdrage opgaverne til udførelse af en bygherrerådgiver. 

Udtalelser fra forskellige kommuner og entreprenører om hvorfor de vælger at lade en rådgiver stå for arbejdsmiljøkoordineringen:

  • ”En rådgiver er hele tiden opdateret med seneste nyt på området”

  • ”Jeg har ikke tid til selv at gøre det, med alle de andre opgaver jeg sidder med til daglig”

  • ”Hvis jeg selv skal gøre det, så gør jeg det så sjældent at det ”ruster””

  • "Det kræver en 5 dags uddannelse”

  • ”En rådgiver er en uvildig 3. part”

Luccon A/S varetager både opgaver vedr. de koordinerende forpligtelser for AMK-P (Arbejdsmiljøkoordinering - Projektering) og AMK-B (Arbejdsmiljøkoordinering - udførelse).

Billede eksempler

bottom of page