top of page

Tilstandsregistrering

Er du som bygherre i tvivl om tilstanden på jeres belægning. Det kan være i forhold til belægningens restlevetid. Det kan også være i forhold til kapitalisering af økonomi og behov for allokering af midler til fremtidig istandsættelse/renovering.

Har du som bygherre behov for at få et overblik over jeres økonomi for hvornår I bør istandsætte/renovere jeres belægninger, kan Luccon hjælpe jer med dette.

Hos Luccon udarbejdes mange besigtigelser og dermed tilstandsregistreringer som udmunder i en rapport med kapitalisering af økonomi efter jeres behov og ønsker.

En rapport med tilstandsregistrering tilpasses jeres behov, ønsker og økonomi. Rapporten indeholde en estimeret restlevetid for jeres belægninger samt en økonomisk kapitalisering heraf.

Billede eksempler

bottom of page